Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin cá nhân

Thông tin mà chúng tôi Thu Thập

 • Thông tin đăng ký: Khi bạn tạo tài khoản, chúng tôi yêu cầu tên, địa chỉ email, và mật khẩu.
 • Thông tin thanh toán: Để xử lý giao dịch, chúng tôi thu thập thông tin thanh toán như số tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng.
 • Thông tin tương tác: Bao gồm thông tin bạn cung cấp khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng, phản hồi, và tham gia các cuộc khảo sát.

Cách thức thu thập

 • Trực tiếp từ bạn: Qua các form đăng ký, tương tác trực tiếp qua email hoặc điện thoại.
 • Tự động: Qua công nghệ như cookies, chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web.

Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để:

 • Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Xử lý giao dịch và gửi thông báo liên quan đến tài khoản của bạn.
 • Phòng ngừa hoạt động gian lận và bảo mật thông tin của bạn.
 • Liên lạc với bạn, bao gồm cả marketing và thông tin khuyến mại.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với:

 • Các bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ dịch vụ của mình, bao gồm xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, và gửi email.
 • Các cơ quan pháp lý, nếu cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ quyền và an toàn của chúng tôi và người dùng khác.

Bảo vệ thông tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Các biện pháp này bao gồm mã hóa dữ liệu, tường lửa, và các phương pháp bảo mật vật lý và điện tử khác.

Quyền của người dùng

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, và yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối việc sử dụng dữ liệu của mình cho mục đích marketing.

Sử dụng cookie và công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm người dùng và thu thập dữ liệu về cách sử dụng trang web của bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.

Cập nhật chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng tải chính sách bảo mật mới trên trang web này.

Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc lo ngại về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại.

Kết Luận 

Chính sách Bảo Mật của Trang Web Đá Gà Campuchia cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ các quyền và trách nhiệm của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.